สาวใจสู้ มานะเรียนจนคว้า ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้วยวัยเพียง 21 ปี


12 มี.ค. 2562, 13:59


สาวใจสู้ มานะเรียนจนคว้า ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้วยวัยเพียง 21 ปี 

เพจเฟซบุ๊ก "PR Ramkhamhaeng University" ได้โพสต์รูปพร้อมข้อความร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวประวีณ์ธิดา จารุนิล (น้องน้ำเพชร) หลังเธอคว้าปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้วยวัยเพียง 21 ปี โดยเริ่มเรียนปริญญาตรีในระบบ Pre-degree ตั้งแต่ ม.4 จบปริญญาตรี ตอนอายุ 18 ปี พร้อมความฝันเป็นผู้พิพากษา มหาบัณฑิตคนเก่ง บอกว่าหลังเรียนจบปริญญาตรีก็เรียนต่อปริญญาโททันที อาศัยความมุ่งมั่น เพียรพยายามจนสำเร็จ เทคนิคสำคัญคือการแบ่งเวลา วางแผนชีวิต น้ำเพชรเองก็ไม่ได้อ่านหนังสือตลอดเวลา มีช่วงที่เรียน และช่วงที่ผ่อนคลาย หากมีข้อสงสัยอะไรก็จะถามอาจารย์ทันที และกลับมาทบทวน  หลังจากนี้วางแผนชีวิตว่าจะเรียนต่อเนติบัณฑิตยสภา เพื่อรอสอบผู้พิพากษาตอนอายุ 25 ปี

  น้องน้ำเพชร เข้าเรียนระบบ Pre-degree ตอน ม.4 อายุ 15 ปี จบการศึกษาชั้น ม.ปลายจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง แผนการเรียนความเป็นเลิศ ตอนจบ ม.6 สะสมหน่วยกิตได้ 128 หน่วยกิต ใช้เวลา 3 ปีจึงจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ซึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อตอนจบ ป.ตรี ไว้ว่า เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะ มีระบบ Pre-degree ซึ่งเป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้สามารถเรียนระดับปริญญาตรีควบคู่ไปกับชั้นมัธยมปลายได้ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ช่วยย่นระยะเวลาเรียนของเราให้น้อยลง ทำให้มีโอกาสที่จะเรียนจบปริญญาตรีได้ไวและประสบความสำรเร็จได้เร็วขึ้น ส่วนที่เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ เพราะมีความสนใจในด้านกฏหมาย เนื่องจากอาชีพนักกฏหมายเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กโดยมีคุณพ่อเป็นแบบอย่าง.

  

 

 


PR Ramkhamhaeng University
©2018 Jaarai. All rights reserved.