คปภ.เคาะค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ วันละ 500-1,000 บาท


20 พ.ย. 2561, 18:06

คปภ.เคาะค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ วันละ 500-1,000 บาทวันที่ 19 พ.ย. 61 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งคปภ.ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น มีการหารือกันถึงการกำหนดความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์ที่ควรจะระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ให้ชัดเจน โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้กำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

กลุ่มที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท 
กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

ทาง คปภ.อยู่ระหว่างการยกร่างคำสั่งนายทะเบียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คาดว่าจะบังคับใช้ได้ในต้นปีหน้า เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาได้ เมื่อมีคำสั่งนายทะเบียนออกมาแล้วบริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด หากบริษัทฝ่าฝืนย่อมมีความผิดฐานขัดคำสั่งนายทะเบียน และยังเป็นกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย อาจถือได้ว่าบริษัทจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใดๆ อาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บทลงโทษในอัตราที่สูงเช่นเดียวกัน

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก thairathmgronline

คำที่เกี่ยวข้อง : #คปภ.  
©2018 Jaarai. All rights reserved.