คลิปวิธีทำกระทงใบตอง แบบง่ายๆ


22 พ.ย. 2561, 12:04

คลิปวิธีทำกระทงใบตอง แบบง่ายๆวันนี้(22พ.ย.61)เป็นวันสำคัญทางศาสนาฮินดูวันหนึ่งของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "ลอยกระทง" กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

หลายคนใช้วิธีการประดิษฐ์กระทงขึ้นมาเอง ด้วยอุปกรณ์ 1.ใบตอง 2.ต้นกล้วย 3.ดอกกล้วยไม้และเบญจมาศ 4.ตะปูหมุด 5.แม็กเย็บกระดาษ 6.กรรไกร 7.ธูป,เทียน และวิธีการทำง่ายๆ ดังคลิปต่อไปนี้

ขอบคุณคลิปจาก แม่เนย น้องพอส DIY

คำที่เกี่ยวข้อง : #กระทง   #ลอยกระทง  
©2018 Jaarai. All rights reserved.