​16 มิถุนายน “วันเต่าทะเลโลก" รักเต่าทะเล-เลี่ยงทิ้งขยะพลาสติก


16 มิ.ย. 2563, 14:05

​16 มิถุนายน “วันเต่าทะเลโลก" รักเต่าทะเล-เลี่ยงทิ้งขยะพลาสติกวันที่ 16 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันเต่าทะเลโลก (World Sea Turtle Day)” เนื่องจากในปัจจุบันเต่าทะเลเป็นสัตว์ที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จนน่าตกใจ โดยมีการค้นพบว่าเต่าทะเลทั่วโลก มีทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ เต่าหลังแบน เต่าตนุดำเต่าหญ้าแอตแลนติก เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน และเต่ามะเฟือง แต่พบในไทยเพียง 5 ชนิดเท่านั้น จึงกำหนดวันเต่าทะเลโลกขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมใจกันอนุรักษ์เจ้าเต่าน้อยให้คงอยู่กับโลกเราต่อไปอีกยาวนาน
เราทุกคนสามารถช่วยอนุรักษ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธ์ุได้ เพียงเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ

เพื่อช่วยเต่าทะเล ได้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปกับเราอีกนาน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก ทิ้งขยะพลาสติกให้เป็นที่ ไม่ทิ้งลงบนชายหาด หรือรวมตัวกันทำกิจกรรมเก็บขยะที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลและมนุษย์อย่างเช่น เศษแก้ว เป็นต้น พวกเราช่วยได้ง่าย ๆ ด้วย 2 มือของเรา ก่อนที่เต่าทะเลจะสูญสิ้นไปจากโลก ด้วยปัญหาจากความมักง่ายของมนุษย์เราเอง
 ขอบคุณ : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - Doi Inthanon National Park

©2018 Jaarai. All rights reserved.