วิจัยชี้ หากอุณหภูมิโลกยังเพิ่มต่อเนื่องส่งผลให้ "หมีขั้วโลก" สูญพันธุ์ในปี 2100


21 ก.ค. 2563, 14:31

วิจัยชี้ หากอุณหภูมิโลกยังเพิ่มต่อเนื่องส่งผลให้ "หมีขั้วโลก" สูญพันธุ์ในปี 2100งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร ‘เนเจอร์ไคลเมทเชนจ์’ เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ระบุว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในเวลานี้จะส่งผลให้หมีขั้วโลกอดอยาก และจากสูญพันธุ์ภายใน 1 ชั่วอายุคน หรือในปี 2100 นี้

โดยงานวิจัยพบว่าอุณหภูมิขั้วโลกเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกถึง 2 เท่า ปริมาณน้ำแข็งในทะเลลดลง ส่งผลให้เวลาในการล่าแมวน้ำของหมีขั้วโลกลดลง ระยะเวลาอดอาหารก่อนถึงช่วงหน้าหนาวที่มีมากขึ้นจะส่งผลให้ประชากรหมีขั้วโลก จะหายไปจากโลกนี้ภายใน 80 ปี โดยภายในปี 2100 การเกิดใหม่จะไม่สามารถทดแทนจำนวนที่ลดลงได้

ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวคาดการณ์อุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นสูงกว่ายุคก่อนอุตสาหกรรม 3.3 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามแม้ว่ามนุษย์จะสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินกว่า 2.4 องศาเซลเซียสได้ ก็จะเพียงแค่ยืดระยะเวลาการสูญพันธุ์ของหมีขั้วโลกออกไปได้เท่านั้น

 

©2018 Jaarai. All rights reserved.