กรุงเทพโพลล์ เผย ร้อยละ 52.7 ปีนี้คนกินเจน้อยลงเพราะมีราคาสูง


16 ต.ค. 2563, 08:45

กรุงเทพโพลล์ เผย ร้อยละ 52.7 ปีนี้คนกินเจน้อยลงเพราะมีราคาสูงเมื่อวันที่ 16 ตค. 63 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง“ คนไทยเตรียมกายเตรียมใจอย่างไร ช่วงเทศกาลกินเจ ” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,171 คน พบว่า

คนกินเจส่วนใหญ่ระบุว่า มีการเตรียมตัวเตรียมกายเพื่อให้พร้อมในช่วงเทศกาลกินเจด้วยการ เตรียมหาร้านขายกับข้าวเจเจ้าอร่อย ร้อยละ 68.2 รองลงมาระบุว่าเตรียมล้างท้องตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ร้อยละ 39.2 และระบุว่าเตรียมหาวัตถุดิบสำหรับทำอาหารเจไว้ล่วงหน้า ร้อยละ 35.9ส่วนการเตรียมจิตใจเพื่อให้พร้อมในช่วงเทศกาลกินเจ นั้น พบว่าคนกินเจส่วนใหญ่ระบุว่า เตรียมทำบุญ ทำทาน ร้อยละ 55.0 รองลงมาระบุว่าเตรียมรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์ให้คงที่ ร้อยละ 51.0 และระบุว่า เตรียมทำจิตตั้งมั่นจะกินเจให้ครบ 9 วัน ร้อยละ 41.4


ปีนี้จะมีคนหันมาทานอาหารเจเพิ่มขึ้น หรือลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา” คนไทยส่วนใหญ่ ระบุว่า น่าจะคนหันมาทานอาหารเจลดลง ร้อยละ 52.7 (โดยให้เหตุผลว่า อาหารเจมีราคาสูงกว่าอาหารทั่วไป คนมีกำลังซื้อน้อยลง หาซื้อยาก และรสชาติไม่ถูกปาก) และระบุว่าน่าจะมีคนทานอาหารเจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 47.3 (โดยให้เหตุผลว่า เหมาะสมกับ เทรนด์ การดูแลสุขภาพ เป็นการทำบุญกุศลละเว้นชีวิตสัตว์ และหาซื้อสะดวกมากขึ้นมีทั้งสั่ง online /ในร้านสะดวกซื้อ


©2018 Jaarai. All rights reserved.