Loading...


บรรยากาศการรับอุปกรณ์การเลือกตั้ง ในพื้นที่เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 8 เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


25 พ.ค. 2562, 16:02

บรรยากาศการรับอุปกรณ์การเลือกตั้ง ในพื้นที่เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 8 เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรยากาศการรับหีบบัตร บัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้ง ที่อาคารนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งในเขตพื้นที่ เดินทางมารับหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ที่จะใช้เลือกตั้งซ่อมในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ อย่างคึกคัก โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดจุดอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ ส่วนช่วงที่มีการรับหีบบัตร และการนำหีบบัตรออกจากจุดรับไปที่รถของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยช่วยเหลือและดูแล เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยปลอดภัยในการขนหีบบัตร ส่วนเขตเลือกตั้งในอำเภออื่น ๆ ของเขตเลือกตั้งที่ 8 ของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ละอำเภอได้กำหนดช่วงเวลา สถานที่ อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งไปรับตามจุดที่แจ้งไว้เช่นกัน
 


Loading...

  สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 8 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยอำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่วาง และอำเภอดอยหล่อ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 163,402 คน ซึ่งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เขตการเลือกตั้งนี้มีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และคาดว่าในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมากเช่นกันLoading...
Loading...©2019 ONBNEWS. All rights reserved.