จีนเผยส่งวัคซีนให้ไทยแล้ว25.55ล้านโดส ย้ำความร่วมมือไม่เคยมีเงื่อนไขทางการเมือง


22 ส.ค. 2564, 13:20

จีนเผยส่งวัคซีนให้ไทยแล้ว25.55ล้านโดส  ย้ำความร่วมมือไม่เคยมีเงื่อนไขทางการเมืองสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ระบุข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ของสถานทูตในหัวข้อ "ความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างจีน-ไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" โดยมีเนื้อหาดังนี้

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม วัคซีนโควิด-19 ของประเทศจีนล็อตที่ 25 จำนวน 1 ล้านโดสส่งมาถึงกรุงเทพฯ ขณะนี้ ประเทศจีนได้ส่งวัคซีนให้ประเทศไทยทั้งหมด 25.55 ล้านโดสปีนี้ ประเทศจีนได้ส่งความช่วยเหลือทางด้านวัคซีนมาให้ประเทศไทยในโอกาสแรก โดยพยายามหาทางออกในความยากลำบากที่ภายในประเทศต้องการใช้วัคซีนเยอะจนทำให้ผลิตไม่ทัน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ วัคซีนจีนจำนวน 200,000 โดสส่งถึงกรุงเทพฯ ซึ่งก็เป็นวัคซีนล็อตแรกที่รัฐบาลไทยได้รับ 6 เดือนที่ผ่านมา

จีนได้รักษาคำมั่นสัญญา ส่งวัคซีนให้ประเทศไทยอย่างทันท่วงที ต่อเนื่องและตรงเวลาตามที่ได้นัดหมาย จำนวนวัคซีนจีนที่ส่งเข้ามามากกว่า 60% ของวัคซีนนำเข้าทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งก็เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตและสุขภาพให้ประชาชนไทย

วัคซีนทั้งหมดที่ฝ่ายจีนส่งมาให้ฝ่ายไทยนั้น องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้รับรองให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และได้ผ่านการวิจัยและทดลองในมนุษย์ในระยะต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยอย่างเคร่งครัด เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ มีผลในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไวรัสกลายพันธุ์ต่างๆ เช่น Delta

เมื่อเร็วๆนี้ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไทยชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 72 % ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ถึง 98% และเมื่อเจอกับไวรัสกลายพันธุ์ ประสิทธิผลก็ยังคงที่

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติของประเทศเปรูในเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่า วัคซีนซิโนฟาร์มมีประสิทธิผลในการป้องกันการเสียชีวิตถึง 94% วารสารทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ เช่น "New England Journal of Medicine" และ "The Lancet" ได้ตีพิมพ์รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นกัน ต่างยืนยันว่าวัคซีนจีนได้มาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 


ปัจจุบัน ประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 100 ประเทศได้อนุมัติการใช้วัคซีนจีน และมีผู้นำกว่า 30 ประเทศได้ฉีดวัคซีนจีนแล้ว ประชาคมโลกให้ความไว้วางใจกับวัคซีนที่มีคุณภาพสูงของจีน

ในการต่อสู้กับไวรัส ต้องยึดมั่นในหลักการที่“ประชาชนเป็นหลัก”และ "ชีวิตเหนือสิ่งอื่นใด" ประเทศจีนได้เสนอคำมั่นสัญญาในโอกาสแรกว่า จะให้วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก และก็ได้พยายามปฏิบัติตามนี้

ปัจจุบัน จีนได้ส่งวัคซีนมากกว่า 800 ล้านโดสไปทั่วโลก โดยเฉพาะส่งไปที่ประเทศกำลังพัฒนา เป็นประเทศที่ส่งออกวัคซีนมากที่สุดในโลก

ขณะเดียวกัน จีนยังได้ดำเนินความร่วมมือด้านการผลิตกับประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ เพื่อขยายกำลังการผลิตวัคซีนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้คำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นในบทกล่าวที่การประชุมครั้งแรกของ International Forum on Covid-19 Vaccine Cooperation ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ว่า ปีนี้ประเทศจีนจะพยายามส่งวัคซีน 2 พันล้านโดสไปให้ทั่วโลก และจะบริจาค 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯให้โครงการCOVAX เพื่อใช้ในการจัดสรรวัดซีนให้กับประเทศกำลังพัฒนา

การที่ประเทศจีนดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านวัคซีนนั้น ไม่เคยมีเงื่อนไขทางการเมือง และไม่เคยหวังผลประโยชน์ใดๆ ยิ่งจะไม่ใช้ประโยชน์เพื่อแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆ เป้าหมายอย่างเดียวก็คือ ร่วมมือกับประเทศไทยและประเทศต่างๆ เพื่อได้รับความชัยชนะในการต่อสู้กับโควิด-19ในเร็ววัน

ที่มา : ความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างจีน-ไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


คำที่เกี่ยวข้อง : #จีน  
©2018 Jaarai. All rights reserved.